2005 treeninggruppide – 2014 aasta

2005 treeninggruppide – 2014 aasta

2005.a sündinud poistele oli see esimene aasta, kus grupid moodustati hetke võimete, oskuste ja sisemise motiveerituse pealt. Kuni Meistrivõistluste lõpuni juhendas treeninguid treener Rein Kontus, peale seda asusin treeninguid juhendama mina.

I grupi poisid osalesid 2004.a sündinud poiste Meistrivõistlustel. Tänu sellele avanes poistel võimalus saada tugevaid mänge ja võimaluse vanematelt poistelt mõndagi õppida. Arvan, et see oli poistele arengut silmas pidades kindlasti suurepärane kogemus, lisaks osaleti edukalt mitmetel turniiridel.
Tegemist on tasemelt tugeva grupiga ja julgustan kindlasti poisse seadma endale väga kõrgeid eesmärke, kuid selleks on kõigepealt vajalik enda kohaloleku ja panuse suurendamine treeningul ning parandada annab kindlasti veel positiivset suhtlemist omavahel.
Võistkonna liidritelt ootan uuel aastal kindlasti selles kõiges teistele eeskujuks olemist. Treenerina tooksin välja Markus Põder´i, Kaspari ja Kareli kelle juures tooksin välja just valmisoleku võtta igast trennist 100%.

II gruppi on jäänud hetkel 10 poissi, kuid tegemist on tõeliselt vahva seltskonnaga, kellest päris mitmest on tulevikus tulemas I gruppi tugev täiendus. Hetkel on näha, et mitmel poisil suhtumine treeningutesse, kaaslastesse ja jalgpalli üldisemalt tõsisem kui mõnel I grupi poisil. Praegult lihtsalt seavad piirid vähene kogemus palliplatsil. Vaatan selle grupi arengut kindlasti sama suure huviga kui I grupi. Positiivsete liidritena tooksin välja Ron Roberti, Rubeni, Joosepi ja alles treeningutega liitunud Olari ja Karl Markuse.

Treenerina olen 2005 gruppidega töötamist kindlasti nautinud ja loodan, et uuel aastal on meie areng nii palliplatsil, kui palliplatsi kõrval veel kiirem!

 

Rivo Rosin
Noortetreener