MTÜ JK Vaprus kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks jalgpalli arendamisel.

Stipendiumi määramise tingimused on:

  • sportlased – spordialaste võimete arendamine, sportlik õppetöö, osalemine erinevates laagrites, rahvusvahelistes projektides, stažeerimiseks välismaal;
  • ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus jalgpallialaseks tegevuseks ning enesetäiendamiseks eesmärkidel ja projektides, mis ühtivad JK Vaprus arengukava ja tegevuskavadega.

Stipendiume määrab MTÜ JK Vaprus juhatus sooviavalduste alusel.

ÕPPE- JA TEADUSTÖÖKS NING LOOMINGULISEKS JA SPORDITEGEVUSEKS ANTAVATE STIPENDIUMIDE TULUMAKSUST VABASTAMISE TINGIMUSED.

Eesti Jalgpalli Liit määrab avaliku konkursi tulemusena:
Spordistipendiumid võimete arendamise kategoorias. Spordistipendiumite konkurss on avatud terve kalendriaasta jooksul ning konkursiteade avalikustatakse EJL kodulehel www.jalgpall.ee