Täpsem info 9. augustist kehtima hakanud piirangute kohta

Täpsem info 9. augustist kehtima hakanud piirangute kohta

Seoses koroonaviiruse leviku taaskordse hoogustumisega on Vabariigi valitsus kehtestanud uued piirangud avalike ürituste korraldamisele, mis hakkasid kehtima 9. augustist. Alljärgnevalt vaatame üle, kuidas piirangud Pärnu JK Vapruse tegemisi mõjutavad:

Noorte treeningute korraldus:

Treeningute korraldamisel kehtima hakanud piirangud esialgu sisulisi muudatusi kaasa ei too ning töö noortegruppides jätkub tavapärases rütmis, kuivõrd valitsuse korralduse kohaselt huvihariduse, -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe valdkonnas, samuti sportimisel ja treenimisel ei kehtestata lastele ja kuni 18-aastastele noortele nakkusohutuse tõendamisega seotud osavõtjate arvu piirangut. Tegevusi tuleb viia läbi hajutatult, täita desinfitseerimisnõudeid, õhutada siseruume ja järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Endiselt on treeningul ja mängudel lubatud osaleda üksnes tervetel palluritel ja treeneritel, kel ei ole haigusnähte ning kes ei ole Terviseameti poolt määratud koroonaviirusega nakatunu lähikontaktseks. Haigustunnuste ilmnemisel palume jääda koju- parem karta kui kahetseda!

Noorte mängude korraldus:

Kuivõrd noortegruppide võistlus- ja liigamängude puhul ei ületa pealtvaatajate arv tavajuhtudel 100 osaleja piiri, ei sea klubi oma noortesüsteemi kodumängudel sisse nakkuskontrolli nõudeid. Klubi treenerid ning esindajad jälgivad aga järjepidevalt olukorda ning juhul, kui mängule saabub tavapärasest rohkem pealtvaatajaid ning lubatud inimeste arv tribüünil läheneb lubatud ülempiirile (100), sulgeb treener või klubi esindaja mängu ajaks staadioni väravad. Sama kehtib Pärnu JK Vaprus II meeskonna kodumängudel.

Kõigil ülalnimetatud võistkondade kodumängudel palume publikul paikneda tribüünidel hajutatult.

Naiste Meistriliiga kodumängu korraldus:

Pärnu JK Vaprus naiskonna kodumängude selle hooaja keskmine külastatavus on liiga kõrgeim- 109 pealtvaatajat mängu kohta. Sellest lähtuvalt ei kehtestata naiskonna kodumängudel nakkuskontrolli nõudeid, mis tähendab, et alates 9. augustist on meie naiskonna kodumängudel seatud pealtvaatajate arvu ülempiiriks 100 inimest. Mängule saabuvate pealtvaatajate arv fikseeritakse jooksvalt staadioni väravas ning 100 pealtvaataja täitumisel suletakse staadioni sissepääs mängu lõpuni (väljapääs staadionilt mängu ajal loomulikult tagatakse).

Pealtvaatajatel palutakse tribüünil ning puhveti järjekorras paikneda hajutatult ning järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Juhul, kui naiskonna kodumänguga kaasneb suurem eriüritus, korraldab klubi mängupäeva külastajate nakkusohutuse kontrolli ning sellisel juhul pealtvaatajate hulgale piiri ei seata. Säärasel moel korraldatavatest mängupäevadest teatab klubi oma kanalites aegsasti ette, ka nõuab jalgpalliliit, et selliselt korraldatavad mängupäevad peavad olema kooskõlastatud nii jalgpalliliiduga kui mängupäeva külalisvõistkonna/-klubiga. Rakendatavad nakkusohutuse kontrolli võimalused ja meetmed on kirjeldatud järgmises alalõigus.

A. Le Coq Premium liiga kodumängu ning kogukonnaürituste korraldus:

Pärnu JK Vapruse esindusmeeskonna tänavuste kodumängude senine keskmine pealtvaatajate arv on liiga kõrgeim- 717 inimest mängu kohta. Seetõttu ei piira klubi esindusmeeskonna kodumängude pealtvaatajate arvu ning täidab vastavalt Vabariigi valitsuse korraldusele alates 9. augustist esindusmeeskonna kodumängudel Premium liigas pealtvaatajate nakkusohutuse kontrollinõudeid.

  • Mängule pääsevad ainult pealtvaatajad, kes esitavad enne staadionile sisenemist kehtiva koroonaviiruse läbipõdemist või vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitava tõendi või kuni eelmise 72 tunni jooksul saadud negatiivse koroonaviiruse PCR testi tulemuse koos isikut tõendava dokumendiga. Tõendi kontroll toimub reaalajas läbi riigi andmebaasi. Tõendi saab luua aadressil digilugu.ee.
  • Kui inimene ei ole koroonaviirust läbi põdenud või läbinud vaktsineerimiskuuri, on tal võimalik ühe tunni jooksul enne mängu algust kuni mängu teise poolaja alguseni teha staadioni värava ees koroonaviiruse antigeeni kiirtest, mille negatiivse tulemuse korral on tal võimalik mängule siseneda. Testi maksumus on 9€ ning selle maksumuse tasub mängule soovija.
  • Kogu mänguga seotud personali – mängijad, treenerid, ametnikud, ajakirjanikud, tehniline personal jne – nakkusohutus kontrollitakse samuti enne mängu samadel alustel pealtvaatajatega.
  • Tõendit ega testimist ei nõuta alla 18-aastastelt lastelt ja noortelt. Nemad võivad suunduda otse staadioni piletikassasse.
  • Pealtvaatajatel palutakse tribüünil ning puhveti järjekorras paikneda hajutatult ning järgida muid koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.
  • Isikut tõendav dokument peab olemamängule tulles kaasas kõigil- nii väldime võimalikke arusaamatusi!

Samad nõuded, välja arvatud kiirtestimise võimalus, kehtivad klubi korraldatavatele edasistele kogukonna üritustele, kuhu oodatakse osalema eeldatavalt enam kui 100 inimest. 

Klubi pöördumine kogukonna poole:

Palume kõigil mõista, et rakendame kõiki ülalkirjeldatud meetmeid vastavalt Vabariigi valitsuse ja Eesti Jalgpalli Liidu seatud nõudmistele ja nende piires. Seda kõike selleks, et hoida meie kogukonda ja klubi toimimas ja jätkuvalt kõigile avatud.

Seetõttu loodame, et mõistate ka seda, et klubi peab täitma kõik ettekirjutused, sest vastutab suure hulga inimeste igapäevaelu, sissetulekute, tervise ning sportimisvõimaluste eest. Mõistame, et igaühel on oma arvamus ja me austame seda.

Kui teile jäi midagi segaseks, soovite küsida täpsustavaid küsimusi või lisainfot, oleme teie jaoks alati olemas! Klubi kontaktandmed on leitavad kodulehe avalehe päisest.

Püsime vaprad, oleme üksteisele sel keerulisel perioodil toeks ning alistame viiruse üheskoos!