Noorte Meistrivõistlustel oleme esindatud 23 võistkonnaga!

Noorte Meistrivõistlustel oleme esindatud 23 võistkonnaga!

NOORTE MEISTRIVÕISTLUSTE VÕISTLUSSÜSTEEMID 2020

Saabuval hooajal on Pärnu JK Vapruses uut jalgpallihooaega alustamas üle 450 palluri! Nendest tublidest huvilistest 393 sportlikku noort võistlevad ka Eesti Meistrivõistlustel Jalgpallis. Ühtekokku on 2020 hooajal meistrivõistlustel esindatud 23 Pärnu JK Vaprus võistlusgruppi!

POISID

U9 vanuseklassis osaleb 92 võistkonda, milledest A-tugevusgrupis 34 ja B-tugevusgrupis 58 võistkonda. Võistkonnad mängivad omavahel piirkondlikke turniire (4 kuni 5 vooru, igas voorus 4 või 5 võistkonnaga turniirid). Vapruse pallurid on treener Margus Põldsaare juhendamisel esindatud kahe võistkonnaga A-tugevusgrupis ning ühe võistkonnaga B-tugevusgrupis! Hooaja algab orienteeruvalt maikuu keskpaigas.

U10 vanuseklassis osaleb 74 võistkonda, milledest A-tugevusgrupis 31 ja B-tugevusgrupis 43 võistkonda. Võistkonnad mängivad omavahel piirkondlikke turniire (4 kuni 5 vooru, igas voorus 4 või 5 võistkonnaga turniirid). Treener Marguse juhendatavad on esindatud kahe võistkonnaga A-tugevusgrupis ning ühe võistkonnaga B-tugevusgrupis! Hooaja algab sarnaselt U9 vanuseklassile maikuu keskel.

U11 vanuseklassis osaleb kokku 85 võistkonda, mis on vastavalt valitud võistlussüsteemile ning tugevusgrupile jagatud järgmiselt: 23 võistkonda mängivad kodus-võõrsil formaadis, neist 13 A- ja 10 B-tugevusgrupis. Võistkonnad on jagatud neljaks (4) alagrupiks. Mängitakse vastavalt võistkondade arvule alagrupis kas kaks (2) või kolm (3) ringi ning mängude arv on vastavalt 12 või 15. Treener Greger Könninge juhendatavad on esindatud ühe võistkonnaga. Hooaja algab orienteeruvalt aprilli 2. nädalavahetusel.

62 võistkonda mängivad turniiri-formaadis analoogselt eelmistele hooaegadele. A-tugevusgrupi valis 18 ning B-tugevusgrupi 44 võistkonda. Gregeri õpilased pallivad kahes võistkonnas. Hooaeg algab orienteeruvalt mai keskel.

U12 vanuseklassis osaleb 62 võistkonda, mis on vastavalt valitud tugevusgrupile jagatud seitsmeks alagrupiks. A-tugevusgrupi valis 38 ja B-tugevusgrupi 24 võistkonda. Igas alagrupis mängitakse 2 ringi ning mängude arv on vastavalt alagrupi suurusele 14, 16 ja 18. Treener Artur Ojala juhendamisel on Pärnu JK Vaprus esindatud mõlemas alagrupis ühe võistkonnaga. Hooaeg algab orienteeruvalt aprilli 2. nädalavahetusel.

U13 vanuseklassis osaleb 66 võistkonda. Registreerumisel valisid A-tugevusgrupi 33 võistkonda, kes on jagatud kuude alagruppi. Treener Ander Paabuti ja Alder Lepiku juhendamisel võtab A-tugevusgrupi võistlustest osa Pärnu JK Vaprus kollane võistkond. Mängitakse 2 ringi (8 ja 10 mängu). Seejärel moodustatakse vastavalt võistkondade tulemustele uued alagrupid. Tugevamad 18 võistkonda ehk iga alagrupi 1.-3. koha saavutanud võistkonnad, jagatakse kolme alagruppi. Alagruppide moodustamisel arvestatakse keskmist punktiarvu mängu kohta ning võistkonnad jaotatakse selle tulemuse põhjal. Ülejäänud võistkonnad paigutatakse samadel põhimõtetel alumistesse alagruppidesse. Pärast ümberformeerimist mängitakse 2 ringi (8 ja 10 mängu). Hooaja lõpuks koguneb A taseme võistkondadele 16, 18 või 20 mängu.

U13 B-tugevusgrupi valis 33 võistkonda, kes on jaotatud nelja alagruppi. Mängitakse kaks ringi ning võistkondadele koguneb hooaja lõpuks 14 või 16 mängu vastavalt alagrupi koosseisule. Pärnu JK Vaprus musta võistkonda juhendab Ander Paabut.

Järgmise hooaja U14 vanuseklassi Esiliigasse kvalifitseeruvad A-, B- ja C-alagruppide kolm parimat võistkonda ning parim 4. koha saavutanud võistkond, mille selgitamiseks viiakse läbi üleminekumängud. Üleminekumängud mängitakse turniirisüsteemis ehk kõik 3 võistkonda mängivad omavahel ühe korra läbi nii, et iga võistkond saab ühe kodumängu. Igas mängus selgitatakse välja võitja ehk vajadusel lüüakse penalteid. Kui mäng jääb viiki ja lüüakse penalteid, saavad mõlemad võistkonnad 1 punkti. Penalteid arvestatakse siis, kui pärast üleminekumänge on võistkondadel sama palju punkte. Hooaeg algab orienteeruvalt aprillikuu alguses.

U14 vanuseklassi Esiliigas on 10 võistkonda. Võistkonnad mängivad omavahel 2 ringi ning hooaja lõpuks koguneb kõigile 18 mängu. Pärnu JK Vaprus Kollast võistkonda juhendavad Esiliigas Taavi Midenbritt ja Alder Lepik.

U14 vanuseklassi II liigas on kokku 36 võistkonda, 4 piirkonnas. Igas piirkonnas mängitakse kõigepealt 1 ring. Seejärel moodustatakse vastavalt esimese ringi tulemustele 4 uut taset- A, B, C ja D. Treener Siim-Sten Palmi juhtimisel pallib II liigas Pärnu JK Vaprus must võistkond.

A-tasemele pääsevad kõigis neljas piirkonnas 1.-2. koha saavutanud võistkonnad ja kõigi nelja piirkonna peale kaks parimat 3. koha saavutanud võistkonda. Parimad 3. kohad selgitatakse välja valemiga “punktid/mängude arv”. Moodustub 10 võistkonnaga U14.II-A liiga, kus võistkonnad mängivad omavahel ühe ringi ning 9 mängu. Esimesest ringist punkte, löödud/lastud väravaid kaasa ei tule. Kõik hoiatused ja eemaldamised jäävad jõusse.

B-tasemele pääsevad alles jäänud 3. koha saavutanud kaks võistkonda ja kõigi nelja piirkonna 4-5. kohad. Moodustub 10 võistkonnaga U14.II-B liiga, kus võistkonnad mängivad omavahel ühe ringi ning 9 mängu. Esimesest ringist punkte, löödud/lastud väravaid kaasa ei tule. Kõik hoiatused ja eemaldamised jäävad jõusse.

C-tasemele pääsevad kõigis neljas piirkonnas 6.-7. koha saavutanud võistkonnad. Moodustub 8 võistkonnaga U14.II-C liiga, kus võistkonnad mängivad omavahel ühe ringi ning 7 mängu. Esimesest ringist punkte, löödud/lastud väravaid kaasa ei tule. Kõik hoiatused ja eemaldamised jäävad jõusse.

D-tasemele pääsevad piirkondade 8.-10., 9.-10., 9.-10. ja 8. koha saavutanud võistkonnad. Moodustub 8 võistkonnaga U14.II-D liiga, kus võistkonnad mängivad omavahel ühe ringi ning 7 mängu. Esimesest ringist punkte, löödud/lastud väravaid kaasa ei tule. Kõik hoiatused ja eemaldamised jäävad jõusse.

Hooaja lõpuks koguneb II liiga võistkondadele vastavalt 14-18 mängu. 2021.aasta hooaja U15 Esiliigasse pääsevad 9 parimat eelmise hooaja U14 Esiliiga võistkonda ja A taseme võitja. II, III, jne. liiga moodustatakse vastavalt eelmise hooaja U14 tugevusgruppides saavutatud paremusjärjestuse alusel alates A taseme 2. kohast. Hooaeg algab orienteeruvalt aprilli alguses.

U15 vanuseklassi Esiliigas, II ja III liigas on 10 võistkonda. Võistkonnad mängivad omavahel 2 ringi ning hooaja lõpuks koguneb kõigile 18 mängu. Esiliigas pallib treener Rivo Rosini juhendamisel ka meie võistkond. U15 vanuseklassi IV liigas on 9 võistkonda. Võistkonnad mängivad 2 ringi ja hooaja lõpuks koguneb kõigile 16 mängu.

2021.aasta hooaja U16 Esiliigasse pääsevad eelmise hooaja 9 parimat U15 Esiliiga võistkonda ja II liiga võitja. II, III jne liiga moodustatakse eelmise hooaja U15 liigades saavutatud paremusjärjestuse põhjal, kõigepealt Esiliiga 10. koht ja siis edasi alates II liiga 2. kohast. Hooaeg algab orienteeruvalt aprilli alguses.

Ühtasi on Rivo juhendatavate teine võistkond esindatud ka noorte Rahvaliiga U15 vanuseklassis.

U16 vanuseklassi Esiliigas ja II liigas on 10 võistkonda. Võistkonnad mängivad omavahel 2 ringi ning hooaja lõpuks koguneb kõigile 18 mängu. II liigas on treenerite Aleksei Galkini ja Heigo Nigula juhendamisel esindatud ka Pärnu JK Vaprus võistkond. U16 vanuseklassi III liigas on 8 võistkonda. Võistkonnad mängivad omavahel 2 ringi ning hooaja lõpuks koguneb kõigile 14 mängu. Hooaeg saab avavile aprillikuu alguses.

U17 vanuseklassis pallib treener Kalev Pajula juhendamisel üks meeskond.

TÜDRUKUD

U17 neidude vanuseklassis oleme esindatud ühendvõistkonnana, kui Anastasija-Grazyna Shcherbachenia ja Kristina Bannikova treenitavate tüdrukutega liituvad Vändra JK Vapruses pallivad neiud. Ühtekokku asub U17 Eliitliigas pallima 15 võistkonda, kes omakorda on jagatud kaheks liigaks. Pärnakad pallivad II liigas, kus hooajal kohtutakse omavahel 3 ringis ja 18 mängus. Hooaeg algab 9. aprillil.

U14 tütarlaste vanuseklassis osaleb sarnaselt U17 liigale 15 võistkonda, kuid sel puhul mängitaks ühes alagrupis ning vastamisi minnakse 1 ringis ja 14 kohtumises. Peale esimest ringi jagunevad võistkonnad vastavalt tulemustele kolme gruppi, kus peetakse veel 4 mängu. Tütarlaste U14 vanuseklassi Esiliigas on 15 võistkonda. Võistkonda juhendavad Anastasija-Grazyna Shcherbachenia ja Maarja Virula. Hooaeg algab 18. aprillil.

U12 vanuseklassis osaleb aga lausa 21 võistkonda, mistõttu on tütarlapsed jagatud 4 alagruppi. Pärnu Vaprus Kollane võistleb I alagrupis ning Pärnu JK Vaprus Must IV alagrupis. Vastamisi minnakse kodus ja võõrsil ehk et mänge peetakse alagrupis 10. Musta võistkonna nime all mängivate pallurite alagrupis mängitakse ühtekokku 5 turniiri. Võistkondasid juhendavad Anastasija-Grazyna Shcherbachenia ja Maarja Virula ning hooaeg saab avavile maikuus.

KLUBI SOOVIB KÕIGILE PALLURITELE, NENDE PEREDELE JA NOORTETREENERITele EDUKAT JA MEELDEJÄÄVAT HOOAEGA!